Označava biciklističku rutu koja je dio europske biciklističke rute »EuroVelo«. Osnovna podloga prometnog znaka plave je boje. Znak se postavlja na najmanjoj visini od 120 cm i to na početku biciklističke rute te nakon važnijih raskrižja, odnosno na svakom 5 km dionice kojom se vodi biciklistička ruta koja je dio europske biciklističke rute »EuroVelo«.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C117 – EUROPSKA BICIKLISTIČKA RUTA