Označava biciklističku rutu koja je razvrstana u osnovnu mrežu biciklističkih ruta Republike Hrvatske. U znak se može upisati kilometarska oznaka biciklističke rute na kojem je znak postavljen te strelica za označavanje smjera rute. Osnovna podloga prometnog znaka je plava. Znak se postavlja na najmanjoj visini od 120 cm i to na početku biciklističke rute te nakon važnijih raskrižja, odnosno na svakom 5 km dionice kojom se vodi biciklistička ruta, koja je razvrstana u osnovnu mrežu biciklističkih ruta Republike Hrvatske.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C118 – BICIKLISTIČKA RUTA