Označava mjesto od kojeg prestaje propisana najmanja dopuštena brzina. Brzina na znaku dana je samo kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa. Znak se postavlja na mjestu na cesti od kojeg prestaje vrijediti najmanja dopuštena brzina.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C12 – PRESTANAK NAJMANJE DOPUŠTENE BRZINE