Označava mjesto na cesti od kojeg prestaju vrijediti sve zabrane na toj cesti.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C14 – PRESTANAK SVIH ZABRANA