Označava mjesto u naselju iz kojeg se ulazi u zonu u kojoj je provedeno opće ograničenje trajanja parkiranja na određeno vrijeme, bez obzira na to plaća li se naknada za parkiranje na određeno vrijeme ili ne. Znaku može biti dodana dopunska ploča E04 ili E04-1 na kojoj će se označiti dani ili sati za koje ograničenje vrijedi.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C24 – ZONA U KOJOJ JE OGRANIČENO TRAJANJE PARKIRANJA