Označava blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi hotel, hostel ili motel.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C44 – HOTEL, HOSTEL ILI MOTEL