Označava blizinu mjesta ili mjesto u kojem se nalazi služba za pružanje pomoći u slučaju kvara na vozilu.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C58 – VOZILO ZA POMOĆ NA CESTI