Označava mjesto na kojem počinje cesta namijenjena isključivo za promet motornih vozila ili brza cesta.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C66 – CESTA NAMIJENJENA ISKLJUČIVO ZA PROMET MOTORNIH VOZILA ILI BRZA CESTA