Označava naziv i dužinu cestovne građevine od posebnog značenja (vijadukt i sl.). Znak postavljen na autocesti zelene je boje, na brzim cestama je plave, a na svim ostalim cestama žute boje.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C74 – CESTOVNI OBJEKT