Označava blizinu mjesta ili mjesto gdje divlje životinje imaju posebno izgrađen objekt za prelazak iznad ceste. Znak je smeđe boje s bijelim simbolom divlje životinje (medvjed, ris, vuk i dr.). Znak se postavlja uz cestu ili na sam objekt ili na udaljenosti do 300 m od prijelaza.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C75 – PRIJELAZ ZA DIVLJE ŽIVOTINJE