Označava simbolom ili tekstom prometnu traku kojom se kreću samo vozila javnog prijevoza putnika.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C86 – PROMETNA TRAKA ZA VOZILA JAVNOG PRIJEVOZA