Označava udaljenost do početka prometne trake za izlaz s autoceste ili brze ceste. Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na brzoj cesti plave boje.
Znak se postavlja, u pravilu, kada je prometna traka za izlaz s autoceste ili brze ceste kraća od propisane dužine te na završetku autoceste ili brze ceste.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C91 – IZLAZ S SUTOCESTE ILI BRZE CESTE