Označava udaljenost i smjer od prometnog znaka do objekta ili dijela ceste na koju se obavijest odnosi.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
E03 – DOPUNSKA PLOČA