Označava mjesto na kojem je parkiranje rezervirano za određene korisnike. Postavlja se uz prometne znakove »parkiralište« (C39, C39-1 i C39-2) i »parkiralište P+R sustava« (C40).

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
E12 – DOPUNSKA PLOČA