Označavaju blizinu dijela ceste na kojem se mogu pojaviti starije nemoćne osobe (E15) te slijepe osobe (E15-1).

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
E15-1 – DOPUNSKA PLOČA