Objašnjavaju da se na cesti izvode radovi na održavanju cesta vezani uz izvođenje oznaka na kolniku (E17) ili košnju trave (E17-1). Postavljaju se uz prometne znakove »opasnost na cesti« (A01) i »ograničenje brzine« (B30). Dopunske ploče su privremene i postavljaju se za vrijeme obavljanja radova na održavanju cesta.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
E17 – DOPUNSKA PLOČA