Obavijesna ploča za područje prirodne znamenitosti (12), natpisom, simbolom ili grafičkim prikazom označava naziv, vrstu te smjer i udaljenost do prirodne znamenitosti

Dimenzija
Folija RA1
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302