Obavijesna ploča za turističku znamenitost (13), natpisom, simbolom ili grafičkim prikazom označava naziv, vrstu te smjer i udaljenost do turističke znamenitosti.

Dimenzija
Folija RA1
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302