Obavijesna ploča za turističko-tematsku cestu (14), označava mjesto na cesti, od kojeg je cesta ili njen dio proglašen kao turističko-tematska cesta (vinska, obalna, panoramska, planinska, cesta sira i slično).

Dimenzija
Folija RA1
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302