Obavijesna ploča (71), obavještava o važnijim sadržajima i objektima u naselju.

Dimenzija
Folija RA1
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302